KONTORTID:  Onsdager

TIMEBESTILLING: sms til  951 84 838 eller e-mail til cope@faugli.org

 

PRISER: Konsultasjon a 45 minutter kr 1 000.-

Dobbeltime eller time med en oppfølging kr 1 500.-

Time med to oppfølgingssamtaler kr 2 000.-

Ved ønske om lengre oppfølging avtales pris individuelt

 

ANNE FAUGLIS CV

UTDANNING:

1984: Embetseeksamen i medisin, Universitetet i Oslo.

2001: Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri,

Den norske legeforening.

2009: Graden Ph-D., Universitetet i Oslo.

 

KLINISK PRAKSIS:

1985 -1989: Psykisk helse for voksne.

1989 - 2014: Psykisk helse for barn og unge. De senere årene har

jeg hovedsakelig arbeidet med foreldre til små barn og kronisk

syke barn (0-5 år), med fokus på utviklingsfremmende omsorg og

barnets psykiske helse.

 

FORSKNING:

2015 - fortsatt. Forsker VVHF/BUPA. Pågående prosjekt multisenterstudien

"Barn som pårørende til alvorlig syke eller rusmisbrukende foreldre".

 

Medlem av Den norske legeforening.

ANNE FAUGLI

MESTRING & UTVIKLING