COPE MESTRING & UTVIKLING ved ANNE FAUGLI arbeider med å forebygge psykiske problemer hos barn og unge gjennom å styrke de voksne i foreldrerollen.

FORELDRE & BARN

Hva kan du gjøre for å styrke ditt

barns psykiske helse?

Gjennom COPE MESTRING & UTVIKLING tilbyr jeg samtaler til foreldre som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for barnets psykiske helse. Det kan være deg som opplever at barnet ditt er krevende, at barnet ditt strever i forhold til jevnaldrende, i barnehagen, fritiden, i familien eller på skolen. Fokus i samtalen er hva du som forelder kan gjøre for å styrke ditt barns trygghetsopplevelse og mestring, og hvordan du gjennom dette kan fremme ditt barns psykiske helse.

 

Gjennom samtaler utforsker foreldre og terapeut barnets behov, reflekterer over det å være far eller mor og samspillet mellom foreldre og barn. I enkelte tilfeller kan det være nyttig å benytte videoopptak av samspillet I familien.

 

Helhetlig helse, tverrfaglig samarbeid, empowerment i foreldrerollen og samspillet mellom foreldre og barn er grunnverdiene i COPE MESTRING & UTVIKLING. Målet er å styrke barns selvfølelse og opplevelse av mestring. Du/dere som forelder(e) inviteres til å ha en aktiv og deltagende rolle i utviklingen av barnets psykiske helse. Hovedmågruppen er barn mellom 0-12 år.

 

COPE MESTRING & UTVIKLING drives av legespesialist Ph.D. Anne Faugli, i lokaler på Regnbuen Helsesenter på Lierskogen. Regnbuen Helsesenter er et tverrfaglig helsesenter med fokus på helhetlig helse, tverrfaglig samarbeid og forebyggelse av sykdommer. På senteret jobber det leger, helsesekretærer, fysioterapeuter, akupunktør, naprapat og treningsinstruktører. I tillegg leies det ut kontorer til privatpraktiserende behandlere innenfor psykoterapi, coaching og ernæring. Senteret ligger sentralt mellom Asker og Drammen, rett overfor Liertoppen Kjøpesenter. Lokalene er fullt tilrettellagt for bevegelseshemmede.

 

Jeg tar også imot barn, ungdom og voksne som strever i hverdagen til samtaleterapi.

 

 

MESTRING & UTVIKLING